Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 29.11.2021, v kategórii:

Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19

- sú podávané injekčne do svalu

- môžu priebehu hodín až dní po podaní vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú. 

 

Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia

1. od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku (u ľudí vo vyššom veku sú menej časté a menej intenzívne)

2. iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede

3. aj od psychického nastavenia človeka.

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv UKL) prijíma hlásenia na podozrenie na nežiaduce účinky po podaných vakcín, pričom tie sa vyskytujú len u 0,2% podaných vakcínach.

Hlásené vedľajšie účinky vakcín proti ochoreniu COVID‑19 boli väčšinou slabé až mierne a krátkodobé. Patria k nim:

  • horúčka,
  • únava,
  • bolesť hlavy,
  • bolesť svalov,
  • zimnica,
  • hnačka,
  • bolesť v mieste vpichu.

 

Zdroj: www.sukl.sk