Základné kontraindikácie očkovania proti COVID-19

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 29.11.2021, v kategórii:

Základné fakty:

• Vakcíny proti COVID-19 majú len málo reálnych kontraindikácií (KI) .

• Niektoré z nich sú trvalé a absolútne (napr. anafylaxia po prvej dávke danej  vakcíny proti COVID-19), väčšiu časť tvoria relatívne a dočasné kontraindikácie (napr. akútne febrilné ochorenie).

• Nesprávne stanovenie (falošnej) kontraindikácie môže ohroziť pacienta samotným ochorením COVID-19, čo je medicínsky neospravedlniteľné.


Kontraindikácie očkovania proti COVID-19:

• Anafylaxia po prvej dávke konkrétnej vakcíny proti COVID-19 → ide
o trvalú kontraindikáciu pre očkovanie tou istou vakcínou.

• Anafylaxia, prípadne závažná forma alergie na niektorú zo zložiek vakcíny proti COVID-19

• Akútne febrilné ochorenie → je vhodný odklad 14 dní po skončení ochorenia, preto ide o dočasnú kontraindikáciu. Mierny respiračný infekt nepredstavuje KI pre toto očkovanie.
• Dekompenzované ev. akútne exacerbované či nestabilné chronické ochorenie (napr. exacerbácia bronchiálnej astmy alebo atopického ekzému, relaps sclerosis multiplex) → očkovanie sa odkladá aspoň 14 dní od exacerbácie, v prípade SM až o 4 – 6 týždňov.

Zdroj: Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Radovan Košturiak:  Vademékum očkovania proti COVID-19