Odborné ambulancie Trenčín

Očná ambulancia
MUDr. Činčalová, telef.032/6526768 www.cakaren.eu – online objednávanie /Javorová 36 /
MUDr. Hančuláková, oproti obch. domu Úspech, Zlatovská 17, telef.: 032/6521769
MUDr. Blašková, +421 424304448, nemocničná 1, Povyžská Bystrica
MUDr. Vidanová, Žilinská 16/67, horná Sihoť  telef 0911 994 983
MUDr. Hauptvogelová, Trenč,.Turná, Bánovská 1024, +421 326519050
MUDr. Anwarzai , PLK Trenčín, +421 326583155
MUDr.Vavrová PLK Trenčín K dolnbej stanici 18 +421 326526354

Diabetologická ambulancia
MUDr. Peter Novodvorský – Rastislavova 2099/18, Trenčín, 032/6520686
MUDr. Ondrejičková – stará PLK, telef. 6583025
MUDr. Gabrišová- stará PLK, telef.6402909

Endokrinologická ambulancia
MUDr. Voglová, stará PLK, telef.:032/ 6526959
MUDr. Pšenčíková, Inovecká 9, telef.032/6523798
MUDr. Sláviková  Trenčianska 1 Tr. Turná 032/6420112

Hematologická ambulancia
Fakultná nemocnica, telef. 032/6566502
Ortopedické  ambulancie
MUDr. .Pogran PLK K Dolnej Stanici, telef. 032/6582209
MUDr. Bočkay, PLK K Dolnej Stanici, telef.032/6520940
MUDr. Markech, Tr.Teplá M.R.Štefánika 33, telef. 032/6553253
MUDr.Centový PLK Juh Halalovka 63, 032/6401535

Gastroenterologická ambulancia
MUDr. Ayazi,  PLK K Dolnej Stanic, telef.032/6400863
MUDr. Hlista, MUDr.Hatala, fakultná nemocnica, tel.:0326566561
MUDr. Bočáková ,Inovecká 9, 032/6523799

Reumatologická ambulancia
MUDr. Fabianová, PLK K Dolnej Stanici telef.032/6582557
MUDr. Šuchová, Veľkomoravská 21, Trenčín +421 32 6423 296
MUDr. Marčeková, FN Trenčín, 032/6566127

Chirurgická ambulancia
MUDr. Suchý , PLK K Dolnej Stanici,  telef.: 0905696764
MUDr. Kohutka, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6583601
MUDr. Tisová nad Lek.Ave Mária, telef.0915675623

Neurologické ambulancie
MUDr. Vranková, Partizánska 3731,, telef. 032/6401733
MUDr. Adamovičová, Legionárska 19, telef. 032/.6401547
MUDr. Cimprichová, Legionárska 28,  lek.Ave Mária 0910273046
MUDr.Bojda ,  ul. Vladimíra Predmerského 2537/2A, Trenčín, +421 911 344 180
MUDr.Blaho,  Jilemnického 10, Trenčín +421 910 317531

Urologické ambulancie
MUDr. Sokol, Piaristická.8, telef.:032/ 6524082
MUDr. Hoštáková Denisa, Trenčianská Teplá, M.R.Štefánika 354/33 telef.0915064758
MUDr. Omid Solimani, Zlatovská 2210, Trenčín, +421 32 640 10 76, +421 903 11 53 77

Interné ambulancie
MUDr. Vogl, Zlatovská 2210,  telef.: 032/6526748
MUDr. Širilová, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6581955
MUDr. Benedikt, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6583567
MUDr. Rybárová, Legionárska 19, telef.:032/ 6521351

Geriatrická ambulancia
MUDr. Mošková, Opatovská 3, Sihoť, obchod. dom Radegast, telef.:032/ 7430699

Fyziatricko- rehabilitačná ambulancia
MUDr. Dubačová, Staničná 8, v areáli sídliska Kvetná, býv. materská škôlka, telef.:032/ 6583145
MUDr. Sameková, Bezručova 1012, telef.032/ 6526 456

Kožné ambulancie
MUDr. Plesníková, Bezručova 1012, telef.032/6556030
MUDr. Bobocká, Legionárska 19, telef.: 032/6491054
MUDr. Radosová, gen.Svobodu1, telef.:032/ 6526267
MUDr. Perutková, MUDr.Sázelová Palackého 5, telef. 032/7430146, 0948 616 000

Kardiologická ambulancia
MUDr. Gallovičová, Piaristická 23, telef.:032/ 6528702
MUDr. Adamovič Ľubomír, Merina, telef.032/7414718
MUDr. Oriešek, lek.Ave Mária 1posch., telef.032/6401141
Kardiologická ambulancia nemocnica TN 032/6566185

Psychiatrické ambulancie
MUDr. Šedivá, Zlatovecká 2210,  telef.:032/ 6526087
MUDr. Bulková, Fakultná nemocnica TN., telef.: 032/6566743
MUDr.Koštan, Halalovka 63, Trenčín

Imunoalergologické ambulancie
MUDr. Klčová, Bezručova 34, 032/6527044
MUDr. Nádvorníková, stará PLK, telef.032/ 6400977

Cievna ambulancia
MUDr. Širila, prízemie chir.pavilon nemocnica, 032/6566236
MUDr. Šumaj,  Veľkomoravská  2867/21, Trenčín, 0948012569
Angiol. amb. FN Trenčín, int. odd.  032/6566127
MUDr Bernovská   Jesenského  33  0948794119

Infekčná ambulancia
fakultná nemocnica – budova interného odd., 4.poschodie, telef.032/ 6566382
ORL ambulancia
MUDr. Urbanová, stará PLK, telef.-0326582404