Odborné ambulancie Trenčín

Sonografická ambulancia
MUDr. Marečková- oproti reštaurácii Perla- Legionárska ul., telef. 0904929205
Fakultná Nemocnica Trenčín, telef.č.: 032/ 6566758
Poliklinika K dolnej stanici 18, Trenčín 032/6566383

Mammografia
Poliklinika K dolnej stanici 18, Trenčín 032/6566383

Očné ambulancie: 
MUDr.Činčalová, /Javorová 36 / telef.032/6526768 www.cakaren.eu - online objednavanie
MUDr.Senešiová, 0905121266, nad lek.Ave Mária Legionárska 2
MUDr.Hančuláková, oproti obch. domu Úspech, Zlatovská 17, telef.: 032/6521769
MUDr.Blašková, Posádková Poliklinika, Partizánska 1, telef. 0960333718
MUDr.Vidanová, Žilinská 16/67, horná Sihoť  telef 032/7444412
MUDr.Hauptvogelová, Trenč,.Turná, Bánovská 1024, telef. 032/6519050
MUDr.Anwarzai , Poliklinika, Trenčín, 032/6583195

Diabetologická ambulancia
MUDr.Skripová – Poliklinika, Trenčín, telef. 6583025
MUDr.Gabrišová- Poliklinika, Trenčín, telef.6402909
MUDr. Korecová …

Endokrinologická ambulancia
MUDr.Voglová, Poliklinika, Trenčín, telef.:032/ 6526959
MUDr.Pšenčíková, Inovecká 9, telef.032/6523798
MUDr. Sláviková

Hematologická ambulancia
Fakultná nemocnica, telef. 032/6566502

Ortopedické ambulancie
MUDr.Jakešová, MUDr.Pogran Poliklinika, Trenčín, telef. 032/6582209
MUDr.Bočkay, Poliklinika, Trenčín, telef.032/6520940
MUDr.Markech, Tr.Teplá M.R.Štefánika 33, telef. 032/6553253
MUDr.Centový Poliklinika, Juh Halalovka 63, 032/6401535 

Gastroenterologická ambulancia
MUDr.Ayazi, Poliklinika, Trenčín, telef.032/6400863
MUDr.Hlísta,MU Dr.Hatala, fakultná nemocnica, tel.:0326566561
MUDr.Bočáková ,Inovecká 9,032/6523799
Denzitometrická ambulancia
Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr.Fabianová, Poliklinika Trenčín, telef.032/6582557

Reumatologická ambulancia
MUDr.Fabianová, Poliklinika Trenčín, telef.032/6582557
MUDr.Šuchová, Nemocničná 4, Trenčín, telef. 032/6420765

Chirurgická ambulancia
MUDr.Benediktová, PLK K Dolnej Stanici,  telef.: 032/6525510
MUDr.Kohutka, PLK K Dolnej Stanici, telef.: 032/6583601
MUDr.Tisová nad Lek.Ave Mária, telef.0915675623

Neurologické ambulancie
MUDr.Vranková, Partizánska 3731,, telef. 032/6401733
MUDr.Adamovičová, Legionárska 19, telef. 032/.6401547
MUDr.Cimprichová, Legionárska 28,  lek.Ave Mária 0910273046

Urologické ambulancie
MUDr.Sokol, Piaristická.8, telef.:032/ 6524082
MUDr.Hoštáková Denisa, Trenčianská Teplá, M.R.ŠTefánika 354/33 telef.0915064758

Interné ambulancie
MUDr.Vogl, Zlatovská 2210,  telef.: 032/6526748
MUDr.Širilová, Poliklinika Trenčín, telef.: 032/6581955
MUDr.Benedikt, Poliklinika Trenčín, telef.: 032/6583567
MUDr.Rybárová, Legionárska 19, telef.:032/ 6521351

Geriatrická ambulancia
MUDr.Chudá, Jesenského 599/33, 911 01 Trenčín, 032/640 22 11
MUDr.Mošková, Opatovská 3, Sihoť, obchod. dom Radegast, telef.:032/ 7430699

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
MUDr.Dubačová, Staničná 8, telef.:032/ 6583145
MUDr.Sameková, Bezručova 1012, telef.032/ 6526 456
BIOREŠTART Nemocničná 4, Trenčín telef. 0908297433

Kožné ambulancie
MUDr.Plesníková, Bezručova 1012, telef.032/6556030
MUDr.Bobocká, Legionárska 19, telef.: 032/6491054
MUDr.Radosová, gen.Svobodu1, Trenčín telef.:032/ 6526267
Kožná  nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín, telef.032/6566201
MUDr.Perutková, MUDr.Sázelová Palackého 5, telef. 032/7430146, 0948 616 000

Kardiologická ambulancia
MUDr.Gallovičová, MUDr.Litvínová, Piaristická 23, telef.:032/ 6528702
MUDr.Adamovič Ľubomír, Merina, telef.032/7414718
MUDr.Oriešek, lek.Ave Mária 1posch., telef.032/6401141
Kardiologická ambulancia nemocnica TN 032/6566185

Nefrologická ambulancia
MUDr. Tomáš Lipták, Fakultná Nemocnica Trenčín, telef.: 032/6566343
Nefrologická ambulancia HD Logman, Legionárska, telef.: 032/6566514

Psychiatrické ambulancie
MUDr.Šedivá, Zlatovecká 2210,  telef.:032/ 6526087
MUDr.Bulková, Fakultná nemocnica TN., telef.: 032/6566743
MUDr.Haštová, MUDr. Košťan, Halalovka 2927/63, 032/744 09 72

Imunoalergologické ambulancie
MUDr.Klčová, Bezručova 34, 032/6527044
MUDr.Nádvorníková, stará PLK, telef.032/ 6400977
MUDr.Šumichrastová, Fakultná nemocnica TN, 032/6566127

Cievna ambulancia
MUDr.Širila, prízemie chir.pavilon nemocnica, 032/6566236
MUDr.Šumaj, Int. odd. Fakultná nemocnica TN, telef. 032/6566127

Infekčná ambulancia
Fakultná nemocnica- budova interného odd., 4.poschodie, telef.032/ 6566382

ORL ambulancia
MUDr.Urbanová, stará PLK, telef.-0326582404
MUDr.Pavlík, ORL ambulancia FN Trenčín 6566699

HOSPIC
HOSPIC Súvoz 032/7417000