• • • Vitajte na stránkach MUDr. Lenky Liptákovej • • •

MUDr. Lenka Liptáková ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007. Následne absolvovala postupovú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2012 atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo. Má dlhoročné skúsenosti z lôžkových oddelení a viacročnú ambulantnú prax všeobecného lekára pre dospelých.

S priateľským pozdravom Lenka Liptáková.


• • • Dôležité: Prijímame nových pacientov. • • •

V prípade záujmu o prechod do našej ambulancie je potrebné vyplniť ODSTÚPENIE OD DOHODY O POSKYTOVANÍ VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI a doručiť do našej ambulancie alebo zaslať mailom. My následne vybavíme odhlásenie od predošlého obvodného lekára. Následne bude od 1. dňa nasledujúceho mesiaca pacient kapitovaný u nás.