24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM)

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 23.11.2022, v kategórii:

24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM) je v posledných rokoch oprávnene považované za najobjektívnejšiu metódu merania krvného tlaku v diagnostike a kontrole liečby artériovej hypertenzie.

Vyšetrenie ABPM umožňuje merať tlak krvi počas normálneho pracovného dňa, v bežných životných situáciách, pri odpočinku a v spánku. Rutinné meranie krvného tlaku v  ambulancii lekára nie je dostatočné pre diagnostiku artériovej  hypertenzie, posúdenie adekvátnej kontroly krvného tlaku pred liečbou a posúdenie kardiovaskulárneho rizika. Je to vyšetrenie jednoduché, pohodlné a hlavne neinvazívne.

Použitie a význam pre pacienta
1. vysoký krvný tlak v ambulancii a normálny doma  (hypertenzia bieleho plášťa)
2. napriek užívaniu liekov pretrváva vysoký krvný tlak (rezistentná arteriová hypertenzia)
3. kolísavý krvný  v priebehu dňa   (na základe výsledkov vám vieme presnejšie upraviť liečbu)
4. kontrola efektu podávaných liekov počas dňa,  ale aj v noci (nočný pokles krvného tlaku)
5. podozrenie na nízky krvný tlak pri kolapsových stavoch (starší pacienti a diabetici)
6. vyšetrenie dokáže zaznamenať zvýšený krvný tlak v ranných hodinách po zobudení, kedy je najvyššie riziko infarktu myokardu a mozgovej príhody
7. zvýšený krvný tlak v tehotenstve
8. použitie v špecifických situáciách (chrápanie)