Informácie o ePN

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 10.10.2022, v kategórii:

Elektronická PN, alebo tiež ePN, je služba Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá nahrádza papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť.