Zmluvné poisťovne

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 16.12.2018, v kategórii:

(24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

(25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)

(27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.