MUDr. Lenka Liptáková - všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Lenka Liptáková ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007. Následne absolvovala postupovú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2012 atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo. Má dlhoročné skúsenosti z lôžkových oddelení a viacročnú ambulantnú prax všeobecného lekára pre dospelých.

Mgr. Katarína Konečná - zdravotná sestra

Zdravotný obvod všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých

Trenčín – ul. Kyjevská, Západná, K. Šmidkeho, Saratovská, Východná, Halalovka.
Občanov z iných ulíc berieme len po dohovore a podľa kapacitných možností ambulancie.

Viac informácií najdete aj na stránke TSK: Kto je môj lekár? (zdravotné obvody), kde si po zadaní ulice nájdete zdravotný obvod pod ktorý spadáte.

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná !!!

Vybavenie ambulancie

CRP prístroj Eurolyser CUBE CRP prístroj Eurolyser CUBE

EKG – elektrokardiograf
EKG

Elektronický glukomer
Elektronický glukomer

Otoscop
Otoscop

Elektronická váha
Elektronická váha

Tlakový HOLTER
Tlakový holter

Naša ambulancia Vám poskytne:

 • komplexnú zdravotnú starostlivosť
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • individuálny prístup ku každému pacientovi
 • zisťovanie rizikových faktorov civilizačných ochorení
 • odber krvi a biologického materiálu
 • povinné a voliteľné očkovania (proti chrípke, pred zahraničnou cestou do exotických krajín, …)
 • poradenstvo a konzultácie o zdravotnom stave, zdravom životnom štýle a správnej životospráve
 • vyšetrenie EKG s popisom
 • vstupné a výstupné lekárske prehliadky pred nástupom a pri výstupe z práce
 • všetky zdravotné potvrdenia (zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve, do zamestnania o spôsobilosti na jednotlivý druh práce, na všetky druhy vodičských preukazov, na zbrojný pas, na študijné účely, …)

Neplatené služby na ambulancii

 1. vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu
 2. vypísanie lekárskeho nálezu na účely konania vo veci kompenzácie a sociálne účely
 3. predoperačné vyšetrenie u kapitovaných pacientov
 4. preventívne vyšetrenie u kapitovaných pacientov á 2 roky (odber krvi, moč, nad 40 rokov vyšetrenie EKG a stolica na okultné krvácanie)
 5. vyšetrenie tlakovým Holterom u kapitovaných pacientov
 6. vyšetrenie CRP z kapilarnej krvi analyzatorom Cube

Zmluvné poisťovne

(24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

(25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)

(27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.