Preventívna starostlivosť o dospelých

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 18.12.2018, v kategórii:

Čo obsahuje:
Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. 

Kto ju vykonáva:
Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

Okruh:
Poistenci starší ako 18 rokov.

Periodicita:
Raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok.

Zoznam výkonov:

 • Odber venóznej krvi
 • Kreatinín 
 • Močový sediment (semikvantitatívne)
 • Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
 • Okultné krvácanie v stolici – u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
 • Glukóza
 • Cholesterol celkový – u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov
 • Triacylglyceroly – u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov
 • Erytrocyty
 • Hemoglobín
 • Hemogram 5 parametrový
 • Leukocyty
 • Sedimentácia erytrocytov – FW
 • Trombocyty
 • Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový