Informácie o ePN

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 10.10.2022, v kategórii:

Elektronická PN, alebo tiež ePN, je služba Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá nahrádza papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť.

Od 1. júna 2022 si tak poistenci, ktorých lekár je zapojený do projektu elektronickej PN, vybavia dočasnú pracovnú neschopnosť oveľa jednoduchšie a bez zbytočnej byrokracie.  

 

  • ePN – elektronická dočasná pracovná neschopnosť, je dočasná pracovná neschopnosť uznaná oprávneným lekárom, ktorý ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme eZdravie
  • ePN nahradí päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni
  • ePN znamená výlučne elektronickú komunikácia medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom
  • ePN sa nevzťahuje na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Poistencovi v prípade zdravotných problémov postačuje len návšteva lekára a odchádza sa liečiť. Všetky údaje a dokumenty si lekár a inštitúcie vymenia elektronicky.

 

Služba ePN je nasadená do praxe od 1. júna 2022. Vtedy sa začne prechodné obdobie, v ktorom sa lekári budú dobrovoľne pripájať do systému ePN. Poistencom odporúčame, aby si u svojho lekára overili, či elektronickú PN vystavuje. Vystavovanie ePN bude pre oprávnených lekárov povinné od 1. júna 2023.

Pôvodné, päťdielne papierové Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré zamestnanec doručoval medzi lekárom a zamestnávateľom, naďalej ostáva v platnosti. Oprávnený lekár, ktorý ešte nie je zapojený do systému elektronickej PN, tak poistencovi do 31. mája 2023 môže vystaviť aj papierové potvrdenie.

(Elektronická pracovná neschopnosť sa zavádza do praxe od 1. júna 2022 zákonom č. 125/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.)

 

Podrobnejšie informácie na web stránke: https://www.socpoist.sk/epn—-elektronicka-pn/70425s