Akreditované školiace pracovisko SZU Bratislava

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 17.12.2018, v kategórii:

Naše ambulancie zabezpečujú praktickú časť prípravy všeobecných lekárov pre dospelých v dĺžke trvania 6 mesiacov. Pôsobíme ako akreditované pracovisko vyučovania Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava. Spolupracujeme s katedrou všeobecného lekárstva SZU v predatestačnom vzdelávaní nových všeobecných lekárov.