Prijímame nových pacientov

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 17.05.2023, v kategórii:

V prípade záujmu o prechod do našej ambulancie je potrebné vyplniť ODSTÚPENIE OD DOHODYPOSKYTOVANÍ VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI a doručiť do našej ambulancie alebo zaslať mailom. My následne vybavíme odhlásenie od predošlého obvodného lekára. Následne bude od 1. dňa nasledujúceho mesiaca pacient kapitovaný u nás.