Očkovanie u chronicky chorých pacientov

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 29.11.2021, v kategórii:

Vakcíny proti COVID-19 sú vhodné a indikované aj pre pacientov s rôznymi chronickými ochoreniami (imunitne podmienenými aj nepodmienenými).

Chronicky chorí pacienti sú vo všeobecnosti považovaní za rizikových vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, pričom toto riziko spočíva:

• vo zvýšenom riziku získania ochorenia COVID-19 v porovnaní so zdravými osobami,

• vo zvýšenom riziku komplikovaného priebehu COVID-19, potrebe hospitalizácií, umelej pľúcnej ventilácie či úmrtí.

• Vo všeobecnosti je benefit očkovania proti COVID-19 u väčšiny chronicky chorých pacientov vyšší v porovnaní s prípadnými vedľajšími príhodami po očkovaní, ktoré sú obvykle miernej až strednej intenzity a majú krátke trvanie.


Očkujeme počas stabilnej fázy chronického ochorenia.

• V prípade dekompenzácie ochorenia alebo jeho akútnej exacerbácie odkladáme očkovanie obvykle 2 týždne po úprave stavu.

• V prípade dlhodobej subkompenzácie ochorenia postupujeme vysoko individuálne a za istých okolností, najmä pri reálnom vysokom riziku získania  ochorenia COVID-19 a asociovaných komplikácií, možno zvážiť očkovanie aj  u týchto pacientov

Zdroj: Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Radovan Košturiak: Vademékum očkovania proti COVID-19